Wyjaśnienia dotyczące pomocy de minimis w kontekście ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) - doprecyzowanie

Interpretacja Ministerstwa Środowiska dotycząca pomocy de minimis:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_01/8f17d5f99f419abf061d0f110f467688.pdf (styczeń 2015)