Realizacja obowiązków wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 Mg

Wyjaśnienia interpretacyjne Ministerstwa Środowiska w sprawie realizacja obowiązków wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 Mg.

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_12/667c72cb73dde53d505dfdc9d979fcda.pdf (grudzień 2014)