Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających produkty w opakowaniach

Interpretacja Ministerstwa Środowiska dotycząca obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających produkty w opakowaniach:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_11/35cb4ac8b8f59c0f5dda528cf04aa031.pdf