Prawo

ARTYKUŁY: Kogo dotyczy opłata produktowa? Obliczanie opłaty produktowej Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Kiedy następuje wprowadzenie opakowań na rynek? Obowiązkowe prowadzenie ewidencji opakowań Jakie są korzyści ze współpracy z organizacją odzysku? Obowiązki organizacji odzysku opakowań Pomoc deminimis Rejestr