Nowe rozporządzenia dotyczące opłaty produktowej

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271451/katalog/12284312#12284312 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania bazy danych o

Nowe obowiązki z zakresu postępowania z odpadami opakowaniowymi po środkach niebezpiecznych i po środkach ochrony roślin wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888)

Interpretacja Ministerstwa Środowiska dotycząca nowych obowiązków z zakresu postępowania z odpadami opakowaniowymi po środkach niebezpiecznych i po środkach ochrony roślin wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888): http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_09/1d7aab5c42b394060b1c207e4dc7e8b4.pdf