Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271451/katalog/12284312#12284312

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271455/katalog/12284444#12284444

Projekt rozporządzenia w sprawie nadawania numeru rejestracyjnego

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271454/katalog/12284411#12284411

Nowe rozporządzenia dotyczące opłaty produktowej