Dnia 17 lutego 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016.
Oznacza to, że sprawozdanie dotyczące opłaty produktowej za rok 2015 należało będzie złożyć już na nowym wzorze.
Wzór sprawozdania znajdą Państwo tutaj

Nowy wzór sprawozdania o opakowaniach już obowiązuje