Przedstawiamy Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016, który został zwolniony przez Rządowe Centrum Legislacyjne i powinien niebawem zostać podpisany przez Ministra Środowiska:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278953/katalog/12324178#12324178

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016